موتوپیا

موتوپیا

شهر آرمانی را اتوپیا گویند ؛ موتوپیا شهر آرمانی محمد است !

آی دی تلگرام : ideal_v@

پربیننده ترین مطالب
پیوندها
ساده در عین حال پیچیده !
به شدت شوخ طبع در عین حال جدی !
کلی رفیق دارم اما در عین حال تنها !
به شدت منطقی در عین حال احساسی شدید !
در درون به شدت متواضع اما در ظاهر برای غریبه ها شاید خارج از تواضع !

به مرور کامل خواهد شد ...